Štvorcové Námestie baníkov

Centrum Rožňavy pozostáva z mnohých meštianskych domov, ktoré tvoria najväčšie štvorcové námestie na Slovensku. Námestie bolo odjakživa miestom najdôležitejších udalostí v meste, ako napríklad týždenných trhov alebo rôznych zhromaždení. Vzniklo pravdepodobne na prelome 15. a 16. storočia a do dnešného dňa sa zachovalo množstvo budov a pamiatok dokumentujúcich dejiny mesta. Námestie, pôvodne ring (rínok), bolo viackrát premenované a v súčasnosti nesie názov Námestie baníkov.

Katedrála Nanebovzatia Panny Márie

Katedrála Nanebovzatia Panny Márie zo začiatku 14. storočia je najstaršou stredovekou stavbou mesta Rožňava. Z pôvodne gotického farského kostola sa v roku 1776 stala katedrála a sídlo rožňavského biskupstva. V roku 1778 sa začala výstavba osobitne stojacej veže, v ktorej sú v súčasnosti umiestnené dva zvony. Katedrála počas svojej existencie prešla viacerými prestavbami a jej súčasná podoba bola ovplyvnená viacerými staviteľskými slohmi. Najväčšou vzácnosťou katedrály je neskorogotický obraz z roku 1513 pod názvom Rožňavská Metercia, ktorý je najstarším výtvarným vyobrazením baníckej činnosti v strednej Európe.

Pomník grófky Františky Andrássyovej (Hablawetzovej)

Pomník Františky Andrássyovej z kararského mramoru bol postavený v roku 1905. Na stavbu pomníka vo verejnej zbierke prispeli obyvatelia mesta a okolitých dedín, ale aj jej manžel, gróf Dionýz Andrássy. Je pamiatkou na štedrosť a dobrosrdečnosť grófky, ktorá v značnej miere prispela k rozvoju mesta a jej okolia. V Rožňave dodnes môžeme nájsť veľa budov a pamiatok, ktoré boli postavené s veľkorysou podporou rodiny Andrássyovcov ako sú budovy Baníckeho múzea a sirotinca.

Strážna veža

Najvýznamnejšou dominantou stredovekého námestia je neskororenesančná strážna veža z prvej polovice 17. storočia, ktorá slúžila na obranu mesta v časoch tureckých nájazdov. O týchto ťažkých časoch svedčí zachovaná turecká delová guľa zarytá do južnej fasády veže. Traduje sa, že vežové hodiny boli najpresnejšie v celom Uhorsku a každý, kto zavítal do mesta, si vreckové hodinky nastavil podľa nich. 36,5 metrov vysoká strážna veža v súčasnosti slúži ako vyhliadková, s rozhľadom na celé mesto a Rožňavskú kotlinu.

Kostol sv. Anny a kláštor františkánov

Výstavba barokovo-klasicistického komplexu kláštora a Kostola sv. Anny sa začala v roku 1745, avšak kostol aj s priľahlým kláštorom františkánov počas stavby niekoľkokrát vyhorel. Verejnosti bol daný do užívania spolu so zariadením až v roku 1826, pričom po niekoľkých rokoch opäť vyhorel. Pri poslednej rekonštrukcii bolo zariadenie reštaurované a klenby vymaľované rožňavským maliarom Júliusom Ádámom, ktorý bol pre svoju sakrálnu tvorbu v Taliansku vyznamenaný vatikánskym rádom.

Morový stĺp

Morový stĺp pred biskupským palácom bol postavený z vďaky za zažehnanie morovej epidémie, ktorá postihla mesto v roku 1710. Len za tri letné mesiace mor usmrtil až približne 2/3 obyvateľstva mesta. Panna Mária v životnej veľkosti stojí na symbolickej zemeguli, pričom jedným chodidlom prišľapuje hlavu hada, ktorý symbolizuje mor. Pôvodne pieskovcová socha Panny Márie bola z dôvodu vážneho poškodenia nahradená replikou a jej zreštaurovaný originál je umiestnený v budove starej radnice. Pôvodné sochy sediacich anjelov sa, žiaľ, nezachovali.